Gandur 2020

Ganduråret är redan i gång! Styrelsen hade konstituerande möte den 11:e februari.

Håll koll på info om allt roligt, som kommer hända 2020.

Väl mött!