Genomfört Årsmöte 2021

Tack alla för ett väl genomfört Digitalt Årsmöte!

Styrelsen har konstituerande möte 11:e februari.

Nu kör vi 2021.