Grupper

Vill du delta i vår gemenskap och vara med i någon grupp?
Hör av dig till ansvarig för respektive grupp.

Bangrupp

Nils-Göran Kronborg
nilsgoran@gandur.se

Aktiviteter och kurser

Camilla Munk Spur
camilla@gandur.se

Ungdomsansvariga

Emilia Lif

Linn Winberg

Ungdomsaktiviteter

Alicia Karlsson

Malin Ekwurtzel 

Elicia Thörnqvist

Rebecka Brink

Tävlingsgrupp

Illugi Pállsson

Fritidsansvarig

Camilla Munk Spur

IHD-gruppen

Vill du komma i kontakt med gruppen, maila
info@islandshastensdag.se