Grupper

Vill du delta i vår gemenskap och vara med i någon grupp?
Hör av dig till ansvarig för respektive grupp.

Bangrupp

Nils-Göran Kronborg
nilsgoran@gandur.se

Aktiviteter och kurser

Lotti Dahl

Ungdomsansvariga

Kristin Svensson

Ann – Christin Wallin Svensson

Ungdomsaktiviteter

Sandra Nilsson

Thor Eriksson

Elvira Bach

Linn Bergljung

Tävlingsgrupp

 

Fritidsansvarig

Camilla Munk Spur

IHD-gruppen

Vill du komma i kontakt med gruppen, maila
info@islandshastensdag.se