Medlemskap 2019

Vi får många frågor om hur man betalar sin medlemsavgift och när.

I början av Januari kommer ett utskick från Idrott On Line. Där presenteras de olika medlemskapsavgifterna. Här finns även BGnr som ni skall betala in på. Markera i meddelande, namnet på den medlemsavgiften det gäller. Har du varit tex senior men vill vara familj så betala in familj medlemskapets summa och notera person nummer på de som skall vara med. Gäller även för de andra medlemskapen. Kassören ändrar statusen på IOL.

Nya medlemmar kan maila på medlem@gandur.se så kassören kan skicka uppgifter och annat smått och gott

 

Tack för 2018 och GOTT NYTT ÅR

Från

Gandurs Styrelse