Medlem/Styrelse

Kriterier för hedersmedlemskap i Gandur

Bakgrund:
Det har hittills saknats tydliga kriterier för vad som gäller när hedersmedlemmar utses i föreningen. Risken för godtycke är därmed stor att det symboliska värdet av ett hedersmedlemskap kan lätt urholkas. Styrelsen har därmed funnit det angeläget att hitta former för hur processen kring utnämningen hanteras samt kriterier som ska underlätta arbetet att hitta värdiga hedersmedlemmar.

Styrelsens förslag till kriterier

 • Man ska vara medlem i Gandur Islandshästförening.
 • Alla medlemmar i Gandur kan nominera kandidater till hedersmedlem.
 • Nomineringen kan ske under perioden mellan 2 årsmöten, fram till 4 veckor innan kommande möte.
 • Endast 1 hedersmedlem kan utses per verksamhetsår.
 • Ledord och kriterier som skall användas vid bedömning av nominerade kandidater:
  • Ideellt
  • Långvarigt
  • Extra värdefullt arbete inom föreningen
 • Styrelsen väljer ut en av de nominerade kandidaterna.
 • Hedersmedlemskap innebär livslångt kostnadsfritt medlemskap i Gandur. Eller till dess vederbörande önskar utträde alternativt medvetet agerat på sådant sätt som skadat Gandur.
 • Samtliga hedersmedlemmar presenteras på föreningens hemsida.
 • Hedersmedlem utses av Gandurs styrelse

Hedersmedlem 2015: Nils Arne Hägne
Hedersmedlem 2016: Boel Gamst
Hedersmedlem 2017: Nils-Göran Kronborg

Läs mer om hur du kan ändra dina medlemsuppgifter på http://www.icelandichorse.se/ under Min profil.

Ny medlem

Så här gör du: Nya medlemmar kan registrera sig direkt på Idrott Online, http://idrottonline.se/islandshastforeningengandur-islandshast/foreningen/medlemsansokan. Markera idrotten Islandshäst, fyll i dina personuppgifter och gå vidare med nästa. Någon dag efter registrering kommer det att komma förfrågan ang. vilken medlemstyp som önskas samt betalningsinformation till den mailadress som angavs. Registreringen godkänns manuellt av Gandurs administratörer. All medlemsinbetalning görs till direkt till Gandur bankgiro 5695-4290. Kontakta Marie-Louise om Du har några frågor, så försöker vi lösa det tillsammans.

 

Medlemsregistret

Idrott Online medlemsregister bygger på att du som medlem löser ditt medlemskap till SIF/lokalförening via lokalföreningens bankgiro/postgiro med hjälp av den betalningsinformation som skickas till med Dig e-post i januari. Alla medlemmar är unika och har en egen medlemssida, det gäller alltså även familjemedlemmar. Vi kan använda en e-postadress per familj, men måste ändå registrera adressen på alla medlemmar i familjen. För att medlemsregistret ska fungera fullt ut till samtliga medlemmar är personnummer och e-postadress nödvändiga uppgifter.

Familj

Nytt  är att det är en totalavgift för hela familjen (alla måste vara boende på samma adress).  Registrering av familj görs av Gandur. Kontakta medlem@gandur.se.

Varmt Välkommen till 2019 som medlem i Gandur

Ny eller redan medlem?

Välj nedan vilket medlemskap som du vill vara registrerad 2019. Betala in summan på BG 5695-4290.

Notera namn på medlemmen på inbetalningen. Är du helt ny maila ditt person nummer till medlem@gandur.se eller gå in på www.idrottonline.se och registrera dig.

Vill du ändra medlemstatus så betala in den summa som du valt och notera i meddelande på inbetalningen

Medlemsavgift Gandur 2019

 BeloppSIFGandur
Intromedlem425:-300:-125:-
Stödmedlem
Gandur
125:-Betalar till SIF via annan lokalförening125:-
Senior (19 år-)525:-400:-125:-
Junior/Ungdom (0-18 år)325:-200:-125:-
Familj675:-
550:-
125:-

Förklaring till de olika medlemstyperna.

Senior:
Vuxen medlem, tidningarna Islandshästen och Lysir ingår.

Junior/Ungdom:
Ungdom t o m 18 år, tidningarna Islandshästen och Lysir ingår.

Familj:
Personer som bor på samma adress kan betala som familj. Familjemedlem nr 1 betalar medlemsavgiften, resterande familjemedlemmar har gratis medlemskap. Tidningarna Islandshästen och Lysir ingår till Familjemedlem nr1.
För att kunna lösa familjemedlemskap så måste alla i familjen vara medlemmar i samma lokalklubb.

Intro:
Nya medlemmar och den som inte varit medlem de senaste tre året, tidningarna Islandshästen och Lysir ingår.

Stödmedlem Gandur:
Registrerad huvudmedlem i en annan lokalklubb, som vill stödja Gandur. Tidningen Lysir ingår. För mer information rörande stödmedlemskap se SIFs stadgar §6.

Som medlem i Islandshästförening Gandur och Svenska Islandshästförbundet får du delta på alla våra och SIFs aktiviteter och tävlingar.

Medlemsavgiften gäller för kalenderår och vi ser gärna att du betalar medlemsavgift i början av året – mellan 1 och 31 Januari.

Gandurs styrelse

Preliminära datum för styrelsemöte 2019:
20 mars
24 april
15 maj
11 juni
7 augusti
18 september
16 oktober
6 november
11 december
8 januari 

Årsmöte 2020:
8 februari

Ordförande
Maria Hallberg Johansson

Vice ordförande
-Camilla Munk Spur

Kassör
Marie-Louise Mutell

Adress vid fakturering:

Islandshästföreningen Gandur c/o
Kassör
Marie-Louise Mutell
Karindahlsvägen 11
263 71  Jonstorp

Sekreterare
Linn Winberg

Ledamöter
– Emilia Lif
Elin Bössfall

Suppleanter
-Camilla Rittinge
Ann-Christin W Svensson

Ungdomsrepresentanter
Alicia Karlsson
Malin Ekwurtzel

Ungdomsrepresentant suppleanter
Rebecka Brinck
Elicia Thörnqvist 

Redaktör för Lysir:
Camilla Munk-Spur

Valberedning:
Ordförande

-Jeanette Wiberg
övriga
-Emma Snygg
-Petra Hägne

Revisorer:
– Birgitta Persson
– Lena Eriksson

Revisorssuppleanter:
-Christer Magnusson

Här hittar du SIFs stadgar.

http://www.icelandichorse.se/Förbundet/Stadgar.aspx

Amanda Olsson Långberg vinter