Nytt från Ordförande

Styrelsen i Gandur har haft sitt sista styrelsemöte för verksamhetsåret 2020. Självklart genomfördes detta digitalt o med hänsyn till dom restriktioner som covid19 medför. Än kan vi dock inte sätta oss till ro. Ett x-tra insatt möte med SIF kräver vårt digitala deltagande och fokus. Vidare pågår förberedelser inför kommande årsmöte i februari 2021. Är du sugen på att jobba i styrelsen? Kontakta då någon i valberedningen eller någon i styrelsen för mer info. Kvällens avslut inför verksamhetsåret 2020 kommer dock att gå till historien som ett tungt ögonblick o beslut för sittande styrelse. Ett beslut vi inte trodde att vi skulle behöva ta.. Vi i styrelsen har beslutat att ställa in vår kronjuvel o flaggskepp d v s vårt traditionella o fantastiska familjeevent – Islandshästens Dag- (IHD) även under 2021. Men… IHD 2022 Here we come! Go Gandur Go! //Maria Hallberg Johansson, ordförande