Prova-på-Bedömningsdagen den 6 juni blev en succé!

Av Susanna Lillvik

12 deltagare och 16 hästar var anmälda till Gandurs prova-på-bedömningsdag som erbjöd deltagarna att visa sin häst antingen exteriört eller hästens ridegenskaper.

Dagen började med en timmes teori där avelsdomare Nina Bergholtz, som just dömt på avelsbedömningen i Backome, förklarade hur en avelsbedömning går till och berättade om de olika bedömningspunkterna. Till sin hjälp hade hon med sig de nya häftena om Avelsbedömningar från SIF Avel som delades ut till alla deltagare.

Vid avelsbedömningar används en poängskala mellan 5 till 10 där 5 är lika med noll eller att gångarten inte är visad och 7,5 är medel. Det finns vissa likheter mellan tävlingsformen Gaedingakeppni och visningen av ridegenskaper i officiella avelsbedömningar. Varje poäng som delades ut under prova-på-bedömningsdagen ska ses som en preliminär poäng “mellan tummen och pekfingret” och ingen garanti för att hästen skulle få just den poängen under en officiell avelsbedömning. Vid varje avelsbedömning, även de officiella är det dessutom en bedömning av hur hästen är just den dagen vilket betyder att poängen ibland skilja sig åt en del från lika tillfällen. Under en officiell avelsbedömning dömer två till tre domare.

Efter teorin visades första hästen exteriört, en lovande treårig vallack efter Flosi från Rooslunda. Nina poängsatte varje exteriör bedömingspunkt och motiverade varför hästen fått just den poängen och förklarade vad som skulle behövas för en högre poäng.

Därefter följde både exteriörvisning och visning av ridegenskaper på Gandurs fina passbana, som är ca 6 meter bred och 400 meter lång. Visningarna av ridegenskaper skedde på en sträcka av ca 200 meter. Genomgående för de flesta av visningarna av ridegenskaper var svårigheten av visa upp ett tillräckligt bra tempo, främst i tölt och trav. I vissa fall visade det sig även att det inte var helt lätt att visa upp gångarter med stora flotta rörelser och en taktren tölt under högre tempon. Kanske på grund av att man under en avelsvisning inte får lov att ha tyngre boots än 120 gram (även om detta inte var något som vi följde till 100%).

Hela dagen hade vi ett fantastiskt varmt väder med strålande sol och en lätt bris. Vi fick se många fina hästar och alla deltagare bidrog till en trevlig stämning. Eftersom det blev några ändringar i schemat fick även de som ville möjlighet att visa sin häst exteriört efter sista ridvisningen.

Förhoppningsvis kommer detta arrangemanget att återkomma redan till våren nästa år! Upplägget kommer att till stor del vara densamma, förutom att alla kommer att erbjudas att visa sin häst både exteriört och hästens ridegenskaper, vilket medför att antalet deltagare kommer att kunna vara maximalt 14. Vi kommer även att döpa om arrangemanget till “Träningsdag för avelsvisarintresserade” och precis alla är välkomna, oavsett om du har en skogsmulle eller ett ämne för avelsbedömning.