Ungdom

IHD kadrilj 2016-2IHD kadrilj 2016-3

Elicia Thörnqvist

Jag heter Elicia Thörnqvist och jag är 14 år. Jag bor i Åstorp och har mina hästar i Övarp. Jag har två islandshästar, Majvor från Stackarp och Bylgja frá Brimnesi. Majvor är 3 år och ska bli inriden i höst. Bylgja är 27 år och har väldigt mycket fart och power. Jag är ny i styrelsen och ser fram emot ett bra gemenskap och samarbete mellan ungdomarna. Mitt stora intresse är islandshästar och drömmer om att få komma långt inom islandshästvärlden ;)

Elly Lindkvist

xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sandra Nilsson

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktpersoner i ungdomsgruppen:

Ungdomarna är aktiva klubben med att tävla och vara med på uppvisningar.

Sammankallande är Linn Wiberg

Elicia Thörnqvist

Elly Lindqvist