Välkommen som medlem i IdrottOnline

Det kommer att skickats ut mail till Gandurs medlemmar med inloggningsuppgifter till IdrottOnline (IOL). Svenska Islandshästföreningen (SIF) är nu anknutet till Riksidrottsförbundet och i anslutning till detta flyttas vårt medlemsregister till IdrottOnline. Gandur har även en medlemssida på IOL. Det går att läsa mer om detta i SIF’s senaste nyhetsbrev på sida 4, se fil nedan (lägg upp bifogad fil). SIF arbetar med att få funktionen klar så att man kan köpa tävlingslicenser från IOL.

Det mail som kom 20160902 ”Bekräftelse på import av fil för Islandshästföreningen Gandur” kan Ni bortse ifrån.

Det finns än så länge ingen mer information på IOL mer än medlemsregistret. Gandurs hemsida kommer att bli uppdaterade efterhand som mer information kommer angående hur medlemsregistreringen ska gå till. Ett fåtal medlemmar blev inte korrekt importerade på grund av någon medlemsinformation saknades. Dessa medlemmar kommer att bli kontaktade så att vårt medlemsregister blir komplett.

Med vänlig hälsning

Boel Gamst (kassör)

SIFs nyhetsbrev 2-2016