Bokning av banorna

I år är Ted Landin ansvarig för bangruppen. Kontaktuppgifter hittar du under ”Helsingborgsbanorna” eller ”Grupper”.

Bokning av banorna sker via Liselott Dahl, 0736 – 220671 eller mejl: lotti.dahl@telia.com