Grupper

Vill du delta i vår gemenskap och vara med i någon grupp?
Hör av dig till ansvarig för respektive grupp.

Uppdatering pågår!

Bangrupp

Ted Landin – bangruppen@gandur.se

Tlf 0766446147

Bokning av banan: Sker till Liselott Dahl, 0736-220671 eller via mejl: lotti.dahl@telia.com

Aktiviteter och kurser

Carina Kallenberg – kurs@gandur.se

Ungdomsansvariga

Ungdomsaktiviteter

Linn Bergljung

Anna Börjesson

Edith Svärd

Jennifer Barkijevic

Tävlingsgrupp

tavling@gandur.se

Fritidsansvarig

IHD-gruppen

Vill du komma i kontakt med gruppen, maila
info@islandshastensdag.se