Medlem/Styrelse

Gandurs styrelse

Ordförande: Maria Hallberg Johansson maria@gandur.se

Vice ordförande: Pernilla Ahlström

Kassör: Marie – Louise Mutell marie-louise@gandur.se

Sekreterare: Ann – Christin Wallin Svensson

Ledamot: Lotti Dahl & Josefin Ewert

Suppleanter: Wilma Kristensson & Linn Walldow

Ungdomsrepresentanter: Sandra Nilsson & Mira Hallerby

Ungdomssuppleanter: Elvira Bach & Linn Bergljung

Redaktör för Lysir: Camilla Munk Spur lysir@gandur.se

Valberedning:

Ordförande: Jeanette Wiberg

Ledamöter: Eva Thörnqvist & Kristin Svensson

Revisorer:

Birgitta Persson & Lena Eriksson

Revisorsuppleant:

Christer Magnusson

Adress vid fakturering:

Islandshästföreningen Gandur c/o
Kassör
Marie-Louise Mutell
Holgersväg 34
265 72 Kvidinge

Kriterier för hedersmedlemskap i Gandur

Bakgrund:
Det har hittills saknats tydliga kriterier för vad som gäller när hedersmedlemmar utses i föreningen. Risken för godtycke är därmed stor att det symboliska värdet av ett hedersmedlemskap kan lätt urholkas. Styrelsen har därmed funnit det angeläget att hitta former för hur processen kring utnämningen hanteras samt kriterier som ska underlätta arbetet att hitta värdiga hedersmedlemmar.

Styrelsens förslag till kriterier

 • Man ska vara medlem i Gandur Islandshästförening.
 • Alla medlemmar i Gandur kan nominera kandidater till hedersmedlem.
 • Nomineringen kan ske under perioden mellan 2 årsmöten, fram till 4 veckor innan kommande möte.
 • Endast 1 hedersmedlem kan utses per verksamhetsår.
 • Ledord och kriterier som skall användas vid bedömning av nominerade kandidater:
  • Ideellt
  • Långvarigt
  • Extra värdefullt arbete inom föreningen
 • Styrelsen väljer ut en av de nominerade kandidaterna.
 • Hedersmedlemskap innebär livslångt kostnadsfritt medlemskap i Gandur. Eller till dess vederbörande önskar utträde alternativt medvetet agerat på sådant sätt som skadat Gandur.
 • Samtliga hedersmedlemmar presenteras på föreningens hemsida.
 • Hedersmedlem utses av Gandurs styrelse

Hedersmedlem 2015: Nils Arne Hägne
Hedersmedlem 2016: Boel Gamst
Hedersmedlem 2017: Nils-Göran Kronborg

Läs mer om hur du kan ändra dina medlemsuppgifter på http://www.icelandichorse.se/ under Min profil.

Ny medlem

Så här gör du: Nya medlemmar kan registrera sig direkt på Idrott Online: https://idrottonline.se/islandshastforeningengandur-islandshast/Medlem/Blimedlem

. Markera idrotten Islandshäst, fyll i dina personuppgifter och gå vidare med nästa. Någon dag efter registrering kommer det att komma förfrågan ang. vilken medlemstyp som önskas samt betalningsinformation till den mailadress som angavs. Registreringen godkänns manuellt av Gandurs administratörer. All medlemsinbetalning görs till direkt till Gandur bankgiro 5695-4290. Kontakta Ann Christin om Du har några frågor, så försöker vi lösa det tillsammans.

Medlemsregistret

Idrott Online medlemsregister bygger på att du som medlem löser ditt medlemskap till SIF/lokalförening via lokalföreningens bankgiro/postgiro med hjälp av den betalningsinformation som skickas till med Dig e-post i januari. Alla medlemmar är unika och har en egen medlemssida, det gäller alltså även familjemedlemmar. Vi kan använda en e-postadress per familj, men måste ändå registrera adressen på alla medlemmar i familjen. För att medlemsregistret ska fungera fullt ut till samtliga medlemmar är personnummer och e-postadress nödvändiga uppgifter.

Familj

Det är en totalavgift för hela familjen (alla måste vara folkbokförda på samma adress) som betalas.  Registrering av familj sker av Gandur. Kontakta medlem@gandur.se.

Varmt Välkommen till 2022 som medlem i Gandur

Ny eller redan medlem?

Välj nedan vilket medlemskap som du vill vara registrerad 2022. Betala in summan på BG 5695-4290.

Notera namn på medlemmen på inbetalningen. Är du helt ny maila ditt person nummer till medlem@gandur.se eller gå in på www.idrottonline.se och registrera dig.

Vill du ändra medlemstatus så betala in den summa som du valt och notera i meddelande på inbetalningen

Medlemsavgift Gandur 2022

 BeloppSIFGandur
Intromedlem450:-300:-150:-
Stödmedlem
Gandur
200:-Betalar till SIF via annan lokalförening200:-
Senior (19 år-)600:-450:-150:-
Junior/Ungdom (0-18 år)350:-200:-150:-
Familj750:-
600:-
150:-
[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

Förklaring till de olika medlemstyperna.

Senior:
Vuxen medlem, tidningarna Islandshästen och Lysir ingår.

Junior/Ungdom:
Ungdom t o m 18 år, tidningarna Islandshästen och Lysir ingår.

Familj:
Personer som bor på samma adress kan betala som familj. Familjemedlem nr 1 betalar medlemsavgiften, resterande familjemedlemmar har gratis medlemskap. Tidningarna Islandshästen och Lysir ingår till Familjemedlem nr1.
För att kunna lösa familjemedlemskap så måste alla i familjen vara medlemmar i samma lokalklubb.

Intro:
Nya medlemmar och den som inte varit medlem de senaste tre året, tidningarna Islandshästen och Lysir ingår.

Stödmedlem Gandur:
Registrerad huvudmedlem i en annan lokalklubb, som vill stödja Gandur. Tidningen Lysir ingår. För mer information rörande stödmedlemskap se SIFs stadgar §6. Som medlem i Islandshästförening Gandur och Svenska Islandshästförbundet får du delta på alla våra och SIFs aktiviteter och tävlingar.

Medlemsavgiften gäller för kalenderår och vi ser gärna att du betalar medlemsavgift i början av året – mellan 1 och 31 Januari.

Preliminära datum för styrelsemöte 2022:

– konstituerande möte: 28e februari

Onsdagar kl. 18.30:

6e april
4e maj
1e juni
 

Årsmöte 2023:

Här hittar du SIFs stadgar.

SIFs stadgar

Du kan även läsa SIF:s ”Code of Conduct”/uppförandekod

https://www.icelandichorse.se/dettaarsif/sifsuppforandekod/
Amanda Olsson Långberg vinter