Utan spaning …

… ingen aning :)

Varmt välkommen på jubileumstävling, KM 2022 och flera träningar. Läs mer i ”kalendern”.

Info kommer allt eftersom.