Helsingborgsbanorna

DE HÄR DAGARNA ÄR BANAN BOKAD


5/6 från kl 12 och hela 6/6 är banorna bokade för förberedelse för tävling och tävling


Är det något du undrar över?

Bokning av banorna

Kontakta Nils-Göran på mail
eller på 0703197363

Kostnad 1000:- per dag

SKÖTSEL av banorna:

Parkering vid Gandurs bana Bruce Skog

När vi är i Bruce skog så parkerar vi längst ner bakom HFRK.  Har HFRK tävlingar så skall vi parkera på andra platser runt om.

Klicka på länken innan du åker för att se om det är tävling så är du förberedd.
http://hfrk.org/tavling/tavlingstermin/
Trevlig ritt i Bruce

Sladdning av banorna sker 2 ggr veckan.

Övrig skötsel står vi medlemmar för.
Därför är det viktigt att du som använder banorna också deltar på arbetsdagarna runt banorna. Dessa datum hittar du i kalendern. Likaså att du kontaktar Nils-Göran om något går sönder eller andra avvikelser.

Regler för besök på Gandurs ovalbanor i Bruces skog i HBG

  • Betald medlemsavgift Gandur (ej medlem 100kr/ggn
    Betalas till Gandurs BG 5695-4290 eller Swish 123 54 07 523)
  • Parkering bakom ridhuset, se skyltning (gäller ej när HFRK har tävling)
  • Inga bilar eller bil/hästsläp får finnas vid banorna (specialtillstånd)
  • Skräp kastas i befintligt sopkärl
  • Plocka upp spillning efter er, gödselgrepar finns vid banorna
  • Meddela banansvarig vid upptäckt fel (se info här på sidan)
  • Vid träningstillfälle är det tillåtet att använda fasta befintliga hagar mitt emot lilla ovalbanan eller de 4 vid stora banan

Från och med 2015 får alla Gandurmedlemmar lov att rida på ovalen utan kostnad. Tanken är att alla medlemmar ska få lov att träna på banan (som privatperson).

Vill man göra en kurs eller rida för instruktör på banan där flera medlemmar deltar så måste man boka banan så att dom som planerar att komma dit och rida vet om detta och så att lektionen/kursen kan hållas utan störningar.

Man kan antingen göra kursen i Gandurs regi (kontakta Camilla i styrelsen) eller betala avgift för banan om man inte är medlem innan man rider.

Bokningar kommer att läggas ut på hemsidan så titta där om ni ska till banan och rida.
Med vänlig hälsning, Styrelsen

Intäkterna från uthyrning går till försäkring och till kostnader för skötsel och kommande investeringar i anläggningen.

Klicka på länken här nedan och läs hur du som Gandurmedlem är försäkrad och rider på banorna.

http://www.icelandichorse.se/Förbundet/Kollektivolycksfallsförsäkring.asp