Helsingborgsbanorna

Är det något du undrar över?

Bokning av banorna

Vill du boka banorna ring Liselott Dahl 0736-220671

eller använd mejl: lotti.dahl@telia.com

Banansvarig:

Ted Landin

bangruppen@gandur.se
0766446147

Tidtagning pass: Hyresavtal KVITTENS GÄLLANDE TIDTAGARUTTRUSTNING

Bokning av banorna – läs även Bokning av banorna 2021

Priser

 • Stora ovalen heldag 700kr
 • Stora ovalen halvdag 500kr
 • Lilla ovalen inkl paddock heldag 500kr
 • Lilla ovalen inkl paddock halvdag 300kr
 • Passabanan heldag 500kr
 • Passbanan halvdag 300kr
 • Hela anläggningen heldag 2000kr
 • Hela anläggningen halvdag 1000kr

Heldag 08.00 – 20.00

Halvdag 08.00 – 14.00 alt 14.00 – 20.00

Insättes på Gandurs BG 5695-4290 senast 7 dagar före bokningsdag

OBS! Vid organiserad träning/lektionsridning krävs att banorna bokas!  Hagar finns att hyra – 100kr/dag eller 50kr/halvdag

AVANT Digital Camera

SKÖTSEL av banorna:

Parkering vid Islandshästbanorna i Bruces Skog

När vi besöker banorna parkeras det på grässträngen framför lilla ovalen, infart från Depågatan, parkera diagonalt så ni inte blockerar ridstigen eller servicevägen.

Trevlig ritt i Bruce

Skötsel av banorna

Genom vårt goda samarbete med HFRK har vi rätt att låna maskiner/utrustning som behövs för skötseln av dessa. Personalen från HFRK sladdar också banorna 1 ggn/vecka och om behov föreligger – flera gånger

Regler för besök på Gandurs ovalbanor i Bruces skog i HBG

 • Betald medlemsavgift Gandur (ej medlem 100kr/ggn
  Betalas till Gandurs BG 5695-4290 eller Swish 123 54 07 523)
 • Parkering sker på grässträngen framför lilla ovalen (infart Depågatan) Parkera diagonalt, blockera ej ridstigen eller servicevägen
 • Skräp kastas i befintligt sopkärl
 • Plocka upp spillning efter er, gödselgrepar finns vid banorna
 • Meddela banansvarig vid upptäckt fel (se info här på sidan)
 • Vid träningstillfälle är det tillåtet att använda fasta befintliga hagar mitt emot lilla ovalbanan eller de 4 vid stora banan
 • Medlemmar i HFRK äger enligt vårt samarbetsavtal rätt att rida på lilla banan, paddocken samt passbanan (ej stora ovalen)
 • Vid din närvarao vid banorna är det viktigt att visa hänsyn till övriga som samtidigt vistas på dessa, glöm inte hälsa med ett glatt leende.
  Från och med 2015 får alla Gandurmedlemmar lov att rida på ovalen utan kostnad. Tanken är att alla medlemmar ska få lov att träna på banan (som privatperson).

Vill man göra en kurs eller rida för instruktör på banan där flera medlemmar deltar så måste man boka banan så att dom som planerar att komma dit och rida vet om detta och så att lektionen/kursen kan hållas utan störningar.

Man kan antingen göra kursen i Gandurs regi (kontakta Camilla i styrelsen) eller betala avgift för banan om man inte är medlem innan man rider.

Bokningar kommer att läggas ut på hemsidan så titta där om ni ska till banan och rida.
Med vänlig hälsning, Styrelsen

Intäkterna från uthyrning går till försäkring och till kostnader för skötsel och kommande investeringar i anläggningen.

Klicka på länken här nedan och läs hur du som Gandurmedlem är försäkrad och rider på banorna.

http://www.icelandichorse.se/Förbundet/Kollektivolycksfallsförsäkring.asp